36 37 38 39 43 44 46 47 52 53 54 55 56

Działka ma kształt równoległoboku o wymiarach podanych na rysunku obok. Oblicz pole powierzchni tej działki. Odpowiedź podaj w arach.

Rozwiązanie: