8 9 10 11 16 17 19 20 26 27 28 29

Proste m i n są równoległe. Oblicz miary kątów oznaczonych literami greckimi. 

Rozwiązanie: