9 10 12 13 18 19 20 21 25

Zapisz kolejno opisane liczby, a pod nimi - odpowiednie litery z osi. Odczytaj nazwę chronionego płaza.

I liczba przeciwna do -1,2

II liczba przeciwna do 1

III liczba odwrotna do 5

IV liczba odwrotna do 5/7 

V liczba przeciwna do -3/5 

VI liczba przeciwna do -8/10

VII liczba odwrotna do 10/16

VIII liczba odwrotna do -5/6

IX liczba odwrotna do -1 ¼ 

X liczba przeciwna do -0,4

Rozwiązanie: