113 114 115 116 117 118 119 120 121 128 129 130 131 132

Pewna dodatnie liczba naturalna jest podzielna przez 1, 2, 3, 4, 5.

a) Czy ta liczba może być podzielna przez 6? Czy ta liczba na pewno jest podzielna przez 6?

b) Czy ta liczba może być podzielna przez 7? Czy ta liczba na pewno jest podzielna przez 7?

c) Czy ta liczba może być podzielna przez 10? Czy ta liczba na pewno jest podzielna przez 10?

d) Czy ta liczba może być równa 1·2·3·4·5? Czy może być mniejsza niż 1·2·3·4·5? Czy może być większa niż 1·2·3·4·5?

Rozwiązanie: