104 105 106 107 113 115 116 117 118 119 120 121 122

Zilustruj działanie na osi i oblicz

a) 1⅔ +(-4½)

b) -2 ½ + 1 ¼ 

c)-2½ +(-1¼)

Rozwiązanie: