Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Scharakteryzuj styl językowy, który dominuje w tekście Hutnikiewicza. Wskaż poprawną odpowiedź. W tekście Hutnikiewicza dominuje styl: A. naukowy. B. potoczny.C. artystyczny.D. publicystyczny.

Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 Zadanie Podpunkt a) strona 29

Rozwiązanie:
Bez dokładnej analizy konkretnego tekstu
Pokaż więcej...

Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Ewa Prylińska, Dorota Dąbrowska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz

ISBN

978-83-811-8412-0

Popularne zadania z tej książki

Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie do całej lektury; 10. strona 294


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie zadanie 4 strona 251


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie problem 3 strona 267


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Podpunkt d) strona 255


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie 5 strona 263


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie 3. strona 162


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie A to Polska właśnie; podsumowujące; 5. strona 207


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie pytanie 7. strona 192


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie A to Polska właśnie; 2. strona 197


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie wiem; 5. strona 307


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie A to Polska właśnie; 16. strona 205


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie rozumiem i potrafię; 22. strona 308


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie symboliczny finał dramatu; 11. strona 213


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie 4. strona 280


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie projekt 2 strona 280