Wybór strony:
Zadania i ich rozwiązania:


Scharakteryzuj styl językowy, który dominuje w tekście Hutnikiewicza. Wskaż poprawną odpowiedź. W tekście Hutnikiewicza dominuje styl: A. naukowy. B. potoczny.C. artystyczny.D. publicystyczny.

Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 Zadanie Podpunkt a) strona 29

Rozwiązanie:
Bez dokładnej analizy konkretnego tekstu
Pokaż więcej...

Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Ewa Prylińska, Dorota Dąbrowska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz

ISBN

978-83-811-8412-0

Popularne zadania z tej książki

Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie rozumiem i potrafię; 12. strona 307


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Podpunkt a) strona 258


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie 5. strona 286


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie Dola służącej 6 strona 91


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie obraz początku powstania; 8. strona 230


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie 2. strona 111


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Podpunkt b) strona 167


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie 1. strona 66


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie rozumiem i potrafię; 20. strona 308


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie 4. strona 29


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie wprowadzenie 9 strona 196


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie do całej lektury; 12 strona 242


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie zdaniem eksperta 2 strona 240


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie lektura 18 strona 274


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie symboliczny finał dramatu; 10. strona 212