31 32 33 34 36 38 39
Zadania i ich rozwiązania:


Scharakteryzuj styl językowy, który dominuje w tekście Hutnikiewicza. Wskaż poprawną odpowiedź. W tekście Hutnikiewicza dominuje styl: A. naukowy. B. potoczny.C. artystyczny.D. publicystyczny.
Rozwiązanie:

Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 rozwiązania

Informacje o książce:

Rok wydania

2021

Wydawnictwo

GWO

Autorzy

Ewa Prylińska, Dorota Dąbrowska, Cecylia Ratajczak, Adam Regiewicz

ISBN

978-83-811-8412-0

Popularne zadania z tej książki

Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie porozmawiajmy strona 97


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie lektura 7 strona 273


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie lektura 2 strona 273


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie 13. strona 292


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie rozumiem i potrafię; 27. strona 308


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Podpunkt b) strona 212


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie zdaniem eksperta; 2. strona 293


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie 7. strona 115


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie po obejrzeniu filmu; 12. strona 60


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie 3. strona 284


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Podpunkt a) strona 242


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie 2. strona 144


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Podpunkt c) strona 240


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie problem 5 strona 267


Język polski 3. Sztuka wyrazu. Zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 zadanie Zadanie do całej lektury; 6. strona 294