76 77 79 80 81 82 83 84 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Na diagramach zilustrowano procesy ogrzewania różnych substancji. W pierwszym przykładzie pokazano zależność ilości energii potrzebnej w tym procesie od masy substancji oraz temperatury, o jaką chcemy ją ogrzać . Uzupełnij pozostałe diagramy zgodnie ze wzorem.

Rozwiązanie: