45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62 63 65 67

Wykonaj polecenia 1-4, korzystając z danych zamieszczonych na rysunku.

Rozwiązanie: