98 99 100 101 102 103 104 105 107 108 111 112 113 115 116 118 119 120

Bar to jednostka ciśnienia stosowana m.in. do pomiaru ciśnienia powietrza w kołach samochodu. Jednak na niektórych kompresorach (pompach tłoczących powietrze do kół) możesz znaleźć jednostkę „psi” (pound per square inch). Jest ona równa ciśnieniu, jakie wywiera siła równa ciężarowi ciała o masie 1 funta angielskiego na powierzchnię 1 cala angielskiego kwadratowego.

Rozwiązanie: