88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: