85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 101 102 103 105 106 107

Poniżej podano stwierdzenia dotyczące układu dokrewnego.

Rozwiązanie: