82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

Wybierz B, jeżeli opisany odruch jest bezwarunkowy, lub W, jeżeli jest warunkowy.

Rozwiązanie: