71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Rysunki przedstawiają narządy pełniące różne funkcje w organizmie.

Rozwiązanie: