58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Przeprowadź symulację wdechu powietrza do płuc. W tym celu delikatnie pociągnij za lateksowe dno modelu (rys. B). Zanotuj, jak zachował się balonik.

Rozwiązanie: