35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Poniżej przedstawiono piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Rozwiązanie: