30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Na rysunku przedstawiono układ pokarmowy człowieka.

Rozwiązanie: