4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26

Rysunek przedstawia budowę skóry człowieka. Podaj nazwy elementów skóry oznaczonych na rysunku literami A-D.

Rozwiązanie: