115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Rozwiązanie: