4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wykreśl co drugą literę w każdym z diagramów. Pozostałe litery· utworzą hasła. Zapisz je w wyznaczonych miejscach. Otrzymasz w ten sposób odpowiedzi na pytanie, co przyczynia się do powstania narodu.

Rozwiązanie: