75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91

Napisz, jakie cechy charakteru Jana Pawła II zjednywały mu sympatię ludzi na całym świecie.

Rozwiązanie: