10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Zapoznaj się z zamieszczonym planem centrum Krakowa. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: