4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Odpowiedz, jakie wydarzenie zapoczątkowało okres nazywany „naszą erą':

Rozwiązanie: