88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Rozwiąż krzyżówkę. Następnie wyjaśnij znaczenie hasła głównego.

Rozwiązanie: