72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Wyjaśnij, co oznacza sformułowanie benedyktyńska cierpliwość.

Rozwiązanie: