64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Uzupełnij tekst. W staw w wolne miejsca właściwe wyrażenia z ramki w odpowiedniej formie. Jedno z nich jest niepotrzebne.

Rozwiązanie: