50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Podaj nazwy dwóch miejscowości w Polsce, w których znajdują się świątynie muzułmańskie.

Rozwiązanie: