40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Podkreśl zdania, które charakteryzują nauki Jezusa z Nazaretu

Rozwiązanie: