38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: