36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Rozwiązanie: