14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Napisz, jakie były zajęcia wymienionych niżej grup społeczeństwa spartańskiego.

Rozwiązanie: