111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123

Podkreśl właściwe dokończenie każdego zdania

Rozwiązanie: