4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji. Następnie wykonaj polecenia.

Rozwiązanie: