94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Dopisz do każdego z wydarzeń odpowiedni wiek. Następnie wpisz litery przyporządkowane wydarzeniom we właściwe kratki pod osią czasu.

Rozwiązanie: