70 78 83 84 89 90

Scharakteryzuj rozmieszczenie odmian człowieka w Ameryce. Następnie podaj przyczyny powstania mozaiki odmian na obu kontynentach. 

Rozwiązanie:
Wyróżniamy trzy podstawowe odmiany człowieka: odmiana biała - europeidalna; odmiana żółta - mongoloidalna; odmiana czarna - negroidalna.
Pokaż więcej...