52 53 56 61 62 66 68 70

Oceń wartość współczynnika dzietności w Polsce na tle innych krajów Europy. 

Rozwiązanie:
Współczynnik dzietności to średnia wartość liczby potomstwa w danym kraju dla kobiety w wieku rozrodczym.
Pokaż więcej...