42 43 44 45 46 52 56 59 61 62

Wskaż kraje lub regiony, w których wartość współczynnika przyrostu naturalnego odbiega od prawidłowości opisanych w podręczniku. 

Rozwiązanie:
Niemcy to kraj wysoko rozwinięty, a ich populacja starzeje się. Czad jest krajem słabo rozwiniętym.
Pokaż więcej...