42 43 44 45 46 53 56 59 61 62

Wyjaśnij, dlaczego w Czadzie i w Niemczech odnotowuje się zbliżone wartości współczynnika zgonów.  

Rozwiązanie:
Niemcy to kraj wysoko rozwinięty, a ich populacja starzeje się. Czad jest krajem słabo rozwiniętym.
Pokaż więcej...