33 35 36 37 39 42 44 45 46 52 53

Wybierz wskaźniki, który wpływają na wartość HDI. 

A. Dochód narodowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w USD;

B. Oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia;

C. Struktura płci i wieku społeczeństwa

D. Oczekiwana długość trwania życia w momencie urodzenia;

E. Udział w światowej produkcji wyrobów elektronicznych

F. Średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych. 

G. Struktura zatrudnienia ludności. 

Rozwiązanie:
HDI - wskaźnik rozwoju społecznego.
Pokaż więcej...