33 35 36 37 42 43 44 45 46

Wskaż dwie, Twoim zdaniem najważniejsze przyczyny dysproporcji w rozwoju społeczno- gospodarczym świata. Uzasadnij swój wybór. 

Rozwiązanie:
Przyczyny dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym świata: warunki naturalne wpływające na dostęp do surowców mineralnych oraz żyzność gleb; historyczne (kolonializm);kulturowe (styl życia i tradycja);polityczne (rodzaj i efektywność prowadzonej polityki);ekonomiczne (zasoby finansowe państwa).
Pokaż więcej...