357 362 366 367 369 370

Na fotografiach A i B przedstawiono fragmenty dwóch miast, w których występuję zjawisko smogu. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok liter A i B, którymi oznaczono fotografie, nazw typowych dla tych miast rodzajów smogu oraz przedstaw warunki ich powstawania. 

Miasto Rodzaj smogu Warunki Powstawania Smogu 
A  
B  

 

 

 

Rozwiązanie: