25 33 35 37 39 42 43 44 45 46

Sformułuj zależność między udzielaniem przemysłu w tworzeniu PKB a wartością tego miernika przypadającą na jednego mieszkańca. 

Rozwiązanie:
PKB - produkt krajowy brutto - określa nam poziom rozwoju gospodarczego kraju; wyższe PKB będzie charakteryzowało bogate kraje zachodu.
Pokaż więcej...