346 347 353 362 366 367 368

Wymień elementy krajobrazu kulturowego najbliższej okolicy. Ustal czy jest to krajobraz miejski czy wiejski. 

Rozwiązanie:
Krajobraz miejski charakteryzuje się wysokopiętrową, zbitą zabudową; krajobraz wiejski w stosunku do miejskiego jest bardziej przestrzenny. Główną różnicą między miastem a wsią jest gęstość zabudowy i sieci komunikacyjnej oraz obecność terenów zielonych i gruntów ornych.
Pokaż więcej...