338 342 347 353 357

Na podstawie ilustracji omów wpływ kopalń odkrywkowych na poziom zwierciadła wód podziemnych. 

Rozwiązanie: