333 338 346 347 353

Wymień dwa rodzaje zabiegów agrotechnicznych i omów ich wpływ na środowisko przyrodnicze. 

Rozwiązanie:
Zabiegi agrotechniczne to działania podjęte w celu poprawy optymalnych warunków rozwoju roślin.
Pokaż więcej...