310 312 316 317 320 322 325

Wyjaśnij, dlaczego wielkość pracy przewozowej wykonanej przez transport wodny śródlądowy w Holandii jest o wiele większa niż na Słowacji. 

Rozwiązanie:
Transport śródlądowy to transport wodny, umiejscowiony na rzekach i jeziorach.
Pokaż więcej...