251 253 256 260 262 263 264 268

Przerysuj tabelę do zeszytu. Następnie zapisz w niej trzy czynniki lokalizacji przemysłu high-tech i krótko je scharakteryzuj. 

Lp.Czynnik lokalizacji Charakterystyka czynnika
1.  
2.  
3.  

Rozwiązanie:
Przemysł high tech to przemysł wysoko rozwinięty, oparty na wiedzy.
Pokaż więcej...