242 243 244 248 249 253 256 260 261 262

Wskaż na przykładach związek między warunkami przyrodniczymi a strukturą produkcji energii elektrycznej w wybranym kraju. 

Rozwiązanie:
Warunki przyrodnicze w bardzo dużym stopniu pierwotnie determinują strukturę produkcji energii elektrycznej w poszczególnych rejonach. Miejsca występowania złóż np. węgla kamiennego umożliwia danemu państwu tańszą produkcję energii podczas jego spalania, więc na tym struktura będzie się opierać. Przynajmniej początkowo do momentu znalezienia alternatywy nie emitującej takiej ilości zanieczyszczeń.  Duże spadki wody przyczyniają się do rozwoju elektrowni wodnych. Duże nasłonecznienie do wykorzystania energii słońca, a tereny nadmorskie lub wybitnie wietrzne do budowy elektrowni wiatrowych.
Pokaż więcej...