231 233 234 235 243 244 248 249 251 253

Omów udział poszczególnych źródeł energii w bilansie energetycznym świata w 2017r. 

Rozwiązanie:
Bilans energetyczny to zestawienie udziału poszczególnych rodzajów energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej.
Pokaż więcej...