195 198 202 203 204 205 214

Sformułuj wniosek dotyczący zmian wielkości wylesienia Amazonii w latach 2010-2018 oraz udziału Brazylii w tym procesie.

 

Rozwiązanie:
Deforestacja to szereg czynności mający na celu pozyskaniu drewna, terenów pod uprawy lub do wydobycia złóż naturalnych spod ziemi, wskutek czego lasy są wycinane lub wypalane. Amazonia to kompleks wilgotnych lasów równikowych, zwany ,,płucami Ziemi".
Pokaż więcej...