194 195 198 202 203 205 206 214

Oblicz plony pszenicy w Japonii. 

Rozwiązanie: